Chystá se souhrnná retrospektivní výstava členů Explosie Mánes 1967-2012 vernisáž 7.3.2013
stacks_image_6A4808EF-22C1-4C82-9136-27FA95962493

Tato výstava poprvé představí v odpovídajícím rozsahu (záběru) tvorbu výtvarníků, uměleckých fotografů, popř. i architektů Explosie Mánes v důstojném prostředí celorepublikového až evropského významu, odpovídajícím jejich významu v současném českém i evropském výtvarném umění. Veškeré společné výstavy členů Explosie Mánes byly doposud realizovány pouze v omezeném rozsahu s ohledem na prostory regionálních galerií, popř. možnostech přátel Explosie Mánes.
Plánovaný minimální rozsah výstavy: cca 15 výtvarníků, u každého z nich 2 až 4 hlavní artefakty + 4 doplňkové, tj. celkově cca 24 plastik, 21 obrazů a nástěnných textilií, 60 kreseb a grafik + 2 umělečtí fotografové, u každého z nich 4 až 8 fotografií.
Skutečný počet předpokládaných vystavovatelů je 22 osob, takže plánovaný minimální rozsah bude jednoznačně dodržen, pravděpodobně bude počet vystavujících ještě vyšší.
Předpokládá se nevydělovat prostory pro jednotlivé autory, ale s ohledem na jednotící téma spolku Explosia Mánes provést vzájemnou konfrontaci jednotlivých autorů a generací podle jednotlivých typů artefaktů (děl) a to obrazy, kresby a grafiky, užité umění.

stacks_image_8687C837-B074-4231-8E96-B99DB6683D94
Plastiky budou prostupovat veškerými prostory, prvoplánově pak prostory s obrazy a nástěnnými textiliemi.
V prostoru suterénu bude s kresbami a grafikami provedena i instalace uměleckých fotografií Miloně Novotného, Ing. Jaroslava Kučery a Josefa Koubíka.
Výstava se bude konat v prostorách Staroměstské radnice v Křížové chodbě v přízemí, Rytířském sále v 1. patře a gotických prostorách v suterénu. Definitivní termín výstavy je od 7.3.2013 do 29.3.2013.

V rámci vernisáže výstavy se uskuteční hudební produkce věnovaná tvorbě dlouholetého člena Explosie Mánes hudebního skladatele Jiřího Kalacha.
stacks_image_31F3FE74-8794-489E-9AEC-06C440B1B669
stacks_image_80D282F0-2C15-4173-BF7B-431093B89C3C
stacks_image_EAA880BD-5E7D-4C21-9FC7-C273AF0982B3