Zastoupení ve sbírkách a realizace

1967-1968 dvě studentská sochařská symposia, Hořice-Bonhánka
1970 goblén „NEC VITAE, NEC MORTIS,OBLIVISCARIS“ Umělecko-průmyslové muzeum, Praha
1977 „SOUČASNÝ VĚK“ VŠ ekonomická, Praha / 1980„LUNARIUM“goblén Palác kultury, Praha
1983 goblén „POCTA B.SMETANOVI“ kavárna Slávia, Praha
1984 goblén pro Rehabilitační středisko Jižní město, Praha
1986 goblén pro základní školu na Jižním městě I. Praha
1986 goblény „Studniční hora“, „ Sněžka – nordický uzel“ a triptych „Krkonoše“ v Rehabilitačním zařízení telekomunikací, Paseky nad Jizerou
1986 opona pro svatební síň v Novém probožství na Vyšehradě, Praha / 1986 goblén „VYŠEHRAD“ zpráva Vyšehradu, Praha
1987 goblén „SNĚŽENÍ“ hotel Horal, Sv.Petr
1988 goblén „ULTRAZVUK-ZROZENÍ“ fakultní nemocnice Londýnská ul.Praha
1988 opona pro městské Muzeum, Chomutov
1988 goblény – triptych a diptych „CYKLUS-VZKŘÍŠENÍ“ Centre paroissial l´Avenir, Delemont-Švýcarsko / Rozměry realizací goblénů jsou v rozmezí od 3 m2 do 6 m2. Soukromé sbírky doma i v zahraničí.
1996 kavárna KKAFÉ architektonická realizace, Senovážné náměstí, Praha
1997 architektonické řešení a rekonstrukce vily „BARVIČOVA“ Brno – funkcionalismus
1997 architektonické řešení a realizace rekonstrukce Gočárovi výstavní síně, Dvůr Králové n/L.
1999-2000 architektonické řešení rodinné vily pro Mudr. Čápa, Svitavy
2006 designové objekty interiéru recepce hotelu „ANGELO“ Praha
2007 Zelov Polsko – realizace pamětního objektu pro výročí Českých exulantů,emigrace z doby J.A.Komenského.