Tvorba

Jan Měšťan - textilní výtvarník, malíř, grafik a restaurátor
žije a pracuje v Praze
stacks_image_E741853F-C440-4FA5-B9C7-CA9E8E4F19B5
Narodil se 22.11.1939 ve Dvoře Králové nad Labem. Textilní výtvarník, malíř a grafik. Po ukončení středoškolských studií absolvoval geodetická doškolení, pracoval jako zeměměřič, později v textilních továrnách jako barvič, kreslič a designater. 1964 – 1970 studium na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze /prof.A.Kybal/, 1966 stáž u prof. O.H.Hájka ve Stuttgartu, 1968 stáž u prof. P.Philipa na škole výtvarných umění v Ženevě. V r. 1994 spoluzakládá Institut výtvarné kultury na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, kde učí a vede atelier textilního výtvarnictví do r. 1995. Předností J.Měšťana byly již během studií na VŠUP roky praxe textilního návrháře v českých textilních závodech i účast na mezinárodních textilních výstavách. Přesto se jeho tvorba neomezuje na textil, zabývá se i kresbou, malbou a grafikou. I když v oboru textilu je pro Jana Měšťana základní kategorií tapiserie, věnuje se i dalším oborům, zejména malbě a tisku na látky a textilní aplikaci, technikám, které využívá při řešení rozměrných textilních ploch pro veřejné interiery. Jeho tapiserie, vesměs abstraktní, mají dva podstatné zdroje inspirace – přírodu a svět moderní techniky a civilizace a také dvě základní polohy realizace: jednu, která citlivě využívá schopnosti textilie vytvářet bohaté strukturální kombinace, druhou, která se záměrně přidržuje přísné geometrie.