stacks_image_0B0F24BC-A81C-4CDD-8658-4773583D0321

Karel Nepraš - sochař
žil a pracoval v Praze

Karel Nepraš, český výtvarník a sochař, se narodil 2. dubna 1932 v Praze v rodině bankovního úředníka a v Praze o sedmdesát let později (téměř v den svých narozenin) také zemřel a to 5. dubna 2002. Během let 1952 – 1957 studoval na pražské Akademii výtvarných umění. V mládí si sám myslel, že bude malířem, ovšem k barvě neměl nijak blízký vztah, tak se zaměřil na kresbu, neboť v ní už je jaksi skryt trojrozměrný tvar, který jej přitahoval. Přesto namaloval dva obrazy, z nichž jeden byl vystaven na výstavě s názvem Ohniska znovuzrození. Kvůli svým politickým názorům měl v období mezi Pražským jarem a Sametovou revolucí v roce 1989 zakázáno vystavovat. Po této nepříjemné etapě jeho tvůrčího života se ovšem stal velmi uznávaným umělcem a v roce 1991 dokonce nastoupil na Akademii výtvarných umění jako profesor. Karel Nepraš se díky svým osobitým dílům řadil k průkopníkům českého moderního umění.
Karel Nepraš se nejprve prosazoval jako ilustrátor a kreslíř. V době, po pádu socialismu, se soustředil na tvorbu humoristických kreseb a grafik. Zhruba od konce šedesátých let 20. století se u něj také objevuje talent a zájem pro sochařství. Jeho sochařská díla jsou pozoruhodná. Karel Nepraš tvořil své sochy z netradičních materiálů, jako jsou například dráty, baterie, umyvadla, záchodové mísy či pisoáry, vodovodní trubky nebo jiné instalatérské díly, které si v mnoha případech také sám odléval. Mnohé jeho sochy se mu zdály statické, strohé a nudné, proto jsou v některých případech doprovázeny pohybem.
Tento pohyb způsobují ozubená kola. Své sochy chtěl dokonce zpřístupnit divákovi natolik, že do nich vsunul roury, kterými měla protékat voda, čímž chtěl navodit pocit nějakého pohybu či proudění. Své diváky chtěl vtáhnout do hry dokonce tím, že by sami museli vzít za kliku umístěnou na soše a točit s ní, aby byl navozen pohyb.
Tato myšlenka se ovšem setkala s negativním výsledkem, neboť na sochy vystavené v galeriích se nesmí sahat. Jeho nejznámějším dílem takto tvořeným byla asi série nazvaná Dialog. Tato díla jsou brána za vrchol české materiálové abstrakce. Ve výrazné červené barvě, v jejímž odstínu je Dialog zpracován, mnozí spatřují symbol socialismu, i když autor sám to tak asi původně nemyslel. Červená byla zvolena jen pro jakési zesílení účinku agresivity. Jeho sochy jsou velice ceněny a i v dnešní době vystavovány v mnoho prestižních institucích nejen u nás, ale i v zahraničí. Jen pro příklad lze jeho díla nalézt v Praze v Národní galerii, v Kongresové knihovně ve Washingtonu či v pařížském Muzeu moderního umění.
Karel Nepraš byl členem skupiny Šmidrů a jedním ze zakladatelů Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu, což bylo jen označení dvou českých umělců K. Nepraše a jeho přítele J. Steklíka. Roku 2002 bylo Karlu Neprašovi posmrtně uděleno prezidentem republiky státní vyznamenání za vynikající umělecké výsledky.