stacks_image_02443786-6F0F-471C-BA28-DAAD24C213FB
František Ronovský
Vydání obrazové monografie o životě a díle tohoto nejvýznamnějšího představitele figurativního malířství druhé poloviny 20. století bylo dlouho očekáváno odbornou veřejností i milovníky výtvarného umění. Nyní tuto knihu vydalo nakladatelství JAKURA díky podpoře firmy Zentiva. Na knize spolupracovali známí kunsthistorici PhDr.Jan Baleka, Prof. Jiří Šetlík, PhDr.Jiří Mašín, PhDr.Jan Kříž, když hlavní text napsal Jiří Urban, který je také autorem koncepce knihy.
stacks_image_17A467C4-939A-41C0-B4AF-3D3B1CEA99E7
Václav Frydecký
Monografie vynikajícího českého sochaře Václava Frydeckého. Text PhDr. František Dvořák. Formát knihy je 31x23 cm, 184 stran, 209 fotografií. V době, kdy v rychlém sledu vychází jedna monografie za druhou, a to ještě nejrůznější kvality, sotva lze najít mezeru, kam zařadit dílo umělce, jemuž osobní zásadovost, školení a hlavně vyhraněná názorová orientace nedovolují podddat se, či dokonce se podbízet dnes neobvykle komerčně zaměřené době. A právě s těmito hodnotami souzní životní tvorba sochaře Václava Frydeckého, jemuž je věnován tento monografický svazek s výběrem reprodukcí jeho prací.
Repro foto: Jaroslav Kučera ©, vydalo nakladatelství JAKURA
stacks_image_F254B6DD-F499-4C02-B66B-7FCBBDA2B0B4
Karel Vysušil - Barvy světa
Monografie Karla Vysušila - rozsáhlá obrazová publikace s texty Ivo Janouška. vychází v českém jazyce s anglickým textem na přebalu, anglickým životopisem a dvojjazyčnými popisky k reprodukcím.Monografie v souhrnu zachycuje umělcův život a tvorbu, rozebírá jeho dílo malířské a grafické, uvádí je velkým počtem reprodukcí a dobových fotografií; dokumentace je završena biografickými a bibliografickými soupisy.
Nakladatel: Gallery
stacks_image_AB520B49-D719-4FDB-B2E6-F218A54AA9B1
Vysušil
Grafické podobizn
y
Ucelený přehled celoživotního portrétního díla je nejen dokumentem doby, zachycujícím převážně známé osobnosti, ale i důkazem o talentu a uměleckém nadání. Vysušilovy portréty jsou výmluvné, charakteristické, vystihují nejen podobu modelů, ale i jejich nálady a většinou zaznamenávají i jejich povahové a charakterové vlastnosti. Repro foto:
Jaroslav Kučera ©, Texty: Ivo Janoušek, Karel Žižkovský, Jitka Kybalová, Lito a tisk Art D-Grafický atelier Černý
stacks_image_4B41C435-58EF-49ED-BFD7-C5FE16424707
Karel Malich Co přechází do věčna
Karel Malich (1924) patří bezesporu ke špičce našeho umění a kdyby žil v zahraničí, zřejmě by se stal skutečnou světoznámou hvězdou. Jeho umělecký projev ať už v abstraktních obrazech či plastikách je založen na hlubokých vnitřních prožitcích, které umělec dokáže zcela jasně artikulovat. Autor textu monografie Karel Srp v závěru velmi podrobných rozborů všech etap
Vydala Galerie Zdeněk Sklenář.
stacks_image_143B8113-1640-484A-A445-CCD0318BD737
Jaroslav Kučera
Lidé, které jsem potkal

Knihu Jaroslava Kučery, "Lidé, které jsem potkal", vydalo nakladatelství Kant roku 2002. Autor, jinak profesionální fotograf architektury, zde nabízí průřez celou svojí tvorbou, kterou označuje jako celoživotní koníček. Tím koníčkem je sociální dokument.
Kniha je rozdělena do výběrů z několika tématických celků
stacks_image_D37A9D62-59F0-419C-981A-29F436397492
Karel Nepraš
Iron Story
Katalog autorské výstavy v Galerii Peron představující průřez Neprašovu keramickou, kreslířskou a sochařskou tvorbou od konce padesátých let do začátku let devadesátých. Publikace se také zabývá historií skupiny Šmidrů. Vydal Peron v roce 1999, 80 stran.
stacks_image_4765559E-DDC3-43A8-90CF-367B25D4DB86
Stanislav Holý
Námluvy pana Pipa

Kreslený humor Stanislava Holého, jehož mottem je tentokrát láska a všechno kolem ní.