stacks_image_6899FF9D-CAD3-4672-A78D-BC74AFEEA203

Jiří Kašpar - sochař
žije a pracuje v Praze
* 11.6.1941 Svijany u Turnova

Narodil se v roce 1941 ve Svijanech u Turnova. Absolvent studia sochařství na AVU v Praze v ateliéru Vincence Makovského. Jeho doménou jsou nejen plastiky komorního charakteru, ale i plastiky v otevřeném prostoru. Plastika Jiřího Kašpara připomíná zpověď umělce, jehož neopouští údiv nad „chůzí po světě kam se noha šine“ (jak nazval jedno ze svých děl). Do ústrojenství a výrazu svých soch vkládá radost z objevování věcí, vztahů mezi bližními, úkazů přírody a překvapení, jež mu skýtá imaginace. Jeho dílo je uměleckým svědectvím pocitů a myšlenek přítomnosti. Jiří Kašpar je také restaurátorem starých uměleckých děl.