stacks_image_8BC51A97-F874-4114-86D1-F30F5D811A9A

Miroslav Mirkovič - malíř
žil a pracoval v Praze


Narodil se 23. 4. 1925 v Praze , zemřel 6. 11. 1986 v Praze. V letech 1943-1945 studoval Školu dekorativního umění v Praze u prof. J. Kotíka a pzději 1945-1950 - VŠUP v Praze u prof. Ant. Strnadela. Vystavoval doma i v zahraničí, zúčastnil se soutěží: o značku CIS (1. místo) dlažba Staroměst. náměstí (2. místo)
navrhoval: obálky na časopis TVAR roč. 1963 katalog |. JAZZ festivalu v Karl. Varech diplom |. .JAZZ festivalu v Karl. Varech katalog KOVONA Karviná od roku 1980 tvoří abstraktní kompozice technikou akvarelu (zlomek na výstavě v Novém Strašeci). Vystavoval se skupinou Q - Příroda: stromy. Vytvořil textilní závěs - filmtisk - Mnichov 1968 - skupina EDIS tex. paneau Mnichov 1969 skupina EDIS
Realizace v architektuře: textilní závěs ředit. TRANSPORTA Chrudim, 4x8 m art. protis pro svatební síň Votice 2x3 m