Jaroslav Blažek - Malíř, grafik
žije a pracuje v Praze
stacks_image_9F631117-3F8B-409C-A968-A6C1C89CFD16
Jaroslav Blažek se narodil 5. prosince 1927 v Kostici u Břeclavi. Před studiem na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1952– 1958 (u profesorů Holého a Rady) studoval také krátce na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde získal již dobré znalosti malířského řemesla a přišel na akademii mnohem lépe připravený než jeho spolužáci. žák prof. Rady a prof. Holého, malíř prodchnutý křížem krážem rodným Slováckem, mistr perokresby,
který ve svých keramických stěnách spojoval keramiku s malířskou technikou

Akademický malíř Jaroslav Blažek patří mezi umělce, kteří vycházejí z poctivého kreslířského umění a kultivují kresbu jako svůj základní výtvarný prostředek v malbě, monumentálních dílech i v keramice. Jaroslav Blažek studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1952-1958 zpočátku u profesora Miloslava Holého a později v ateliéru národního umělce Vlastimila Rady, kde absolvoval. V roce 1957 mu byla udělena za kolekci obrazů první cena Akademie výtvarných umění.
Jaroslav Blažek pochází z Kostic - typické dědiny moravskoslováckého Podluží, rád se sem vrací a ač žije v Praze, čerpá neustále živé inspirace z kulturního povědomí svého kraje. V kresbách, grafikách i v monumentálních dílech - v textilu a keramice zachycuje obrazy venkova, portréty lidí, jejich lásku k přírodě, sváteční i všední dny. Nejde o romantické okouzlení folklórem, nýbrž o svébytnou obrazovou syntézu, která se vyjadřuje spontánní plynulou lapidární linkou kresby tlumočíc spontánní citové záchvěvy prožitku a psychologie člověka. Zvlášť působivé zní tyto hodnoty v kresbě tuší a zejména v leptech umělcových, kde měkká kontura nabývá jemných odstínů výrazu. Vyvinul se úsporný a lyrický styl, trochu poučený v kresbě Matissově, Picassově, avšak autorsky přetavený ve figurální znak. Jaroslav Blažek je umělec moderního cítění, je mu cizí sentimentalita a teatrální pojetí figury. V barevnosti jeho obrazů a kolorovaných kreseb cítíme temperamentní jásavou barevnost lidové kultury Moravského Slovácka a v něžné linii kresby jakoby zněla i krása nepřetržitého toku hudby. V kresbách a grafikách nalézáme dva světy inspirací: jednak náměty z rodného kraje -portréty součastníků, krásných děvčat, krojovaných chlapců, lidových hudebníků, jednak inspirace z všedního života kolem nás - kresby aktů, situací a vztahů mladých lidí v přirozených kompozicích, obrazech, skicovitých záznamech. Jaroslav Blažek je bedlivým pozorovatelem života kolem nás, kreslí nejraději ve volné přírodě, nejčastěji v Šárce, kde potkává tisíce zajímavých modelů. Patří dnes mezi naše přední tvůrce aktu a umí vystihnout nejen vnější, ale i vnitřní krásu člověka. Monumentální díla Jaroslava Blažka byla mnohokrát realizována v architektuře, projevuje se v nich umění spojit kresbu s vlastnostmi materiálu (keramika, textil aj.).
Dr. Miroslav Klivar, CSc.