stacks_image_B24698AF-BA9A-4329-8397-51339520E7FE

Jaroslav Šusta st. - architekt, designér a malíř
žije a pracuje v Praze

Narodil se 27.srpna 1927 v Ostravě - Vítkovicích. Když ve svých patnácti přišel do Prahy, aby studoval němčinu v Ústavu moderních řečí, vztah k výtvarnu ho přivedl i na tzv. DEKART, soukromou školu dekorativních umění, a po absolvování střední školy stavební už rovnou ke studiu architektury na pražské VŠUP v ateliéru profesora Jana Sokola. Absolvoval v roce 1952 a po vojně se věnoval – především malbě, kresbě a grafice, stejně jako architektuře, kterou se živil. „Potom přišla vyhláška č. 254 a zákaz projektování nesocialistickému sektoru.Dělal tedy ledacos od zaměřování domů přes barevné nátěry letadel a různé návrhy včetně interiérů lodí až po tvarování předmětů, jak se tehdy říkalo designu. Byl autorem designu prvních přenosných televizorů značky Tesla. V roce 1958 bylo jeho křeslo z laminátu a kovu vystaveno na světové výstavě v Bruselu. Mělo štěstí: na rozdíl od mnoha dalších exponátů, jimiž jsme tehdy překvapili svět, se u nás dokonce i vyrábělo. I když obdobně jako mnohé další autorovy návrhy jen malosériově, třeba v Díle, kde se také s úspěchem prodávalo. „Autoři se museli naučit kreslit židle jedna ku jedné, modelovat sádrové formy, z nichž se dělaly výlisky… Nikdo s tím u nás neměl tehdy zkušenosti,“ vzpomíná na počátek 60. let a nástup zlaté éry plastů.