Explosia_Manes
Explosia Mánes 1967 až 2012 - 45. výročí založení spolku

Jedná se o projekt ke 45. výročí založení spolku Explosia Mánes. Spolek Explosia Mánes vznikl v Praze v roce 1967 a sdružovali se v něm výtvarníci, architekti a další umělci působící a tvořící v Praze. Explosia Mánes soustřeďovala ve svých řadách především jedince, kteří svým výtvarným i společenským názorem nebyli konformní s kulturní politikou socialistického realizmu a navazovali na to nejlepší z předválečné české a západoevropské moderny. Pro vytvoření nezávislé platformy byla využita společensky tolerovaná aktivita – spolek fotbalové rekreační kopané, kde v rámci doplňkových kulturních aktivit bylo možno udržovat alternativní tvůrčí a společenský život.
Naším cílem je souhrnně prezentovat tvorbu členů spolku Explosia Mánes doposud žijících i těch, kteří již bohužel nejsou mezi námi. Připomenout chceme i dobu, ve které většina těchto umělců prožila vrchol své tvůrčí vitality a kdy podstatnou část svých společenských aktivit mohli realizovat pouze jako doplněk (součást) své sportovní vášně.

stacks_image_6063C216-9A0E-491A-BF3A-CD2E7569B686
Retrospektivní výstava členů Explosie Mánes

Se bude konat od 3. března 2013 do 29. března 2013 v 14,00 v prostorách Staroměstské radnice
Vernisáž 7.3.2013 v 18 hodin (
více zde)
stacks_image_BB0E2F15-A9DC-4DA3-A9B8-C169245F7336
Zveme vás na aukci děl členů Explosie Mánes

Která se koná 1. prosince 2012 v 14,00 v Rudolfinu, Sukova síň Alšovo nábřeží 12 , Praha 1

Součástí podpory, kterou poskytuje Galerie Peron projektu „Explosia Mánes 1967– 2012, 45. výročí založení spolku“, je i dražba uměleckých děl jeho členů, která se uskuteční v rámci této aukce. Jedná se o díla dvanácti umělců z nejstarší generace - tzv. zakladatelů a to jak již zesnulých, jako byli ak. mal. František Ronovský, ak. mal. Zdeněk Kleindienst, ak. soch. Karel Nepraš nebo ak. soch. Václav Frýdecký, tak i posledních dvou, kteří jsou stále ještě mezi námi – mal. Karel Vysušil a ak. mal. Jaroslav Blažek. Z generace dnešních sedmdesátníků jsou to ak. soch. Jiří Kašpar, ak. soch. Jaroslav Hladký a ak. soch. Milan Vácha. Z generace, které je dnes kolem padesátky jsou to ak. mal. Adolf Lange, ak. mal. Jan Tichý a ak. soch. Michal Blažek.
Předaukční prohlídka dražených děl bude v galerii Peron probíhat od 25. do 30.11. 2012 v době od 11 do 18 hod a v sobotu, tj. v den aukce 1.12.2012 v době od 10 do 12:30 hod.

stacks_image_F20F2300-0ABF-428E-BFE8-1B19AF2522CA
Máte-li jakékoliv materály týkající se mužstva Explosie Mánes, nebo jeho jednotlivých členů (Fotografie, výstřižky z tisku,texty...) prosíme kontaktujte nás.
Fotbalove_Muzstvo_Explosia_Manes
Chystáme retrospektivní výstavu

Na základě příslibu záštity hl. m. Prahy nad retrospektivní výstavou požádal nositel projektu (žadatel) umělecký fotograf Ing. Jaroslav Kučera dne 29.6.2012 Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu o poskytnutí výstavních prostor na Staroměstské radnici (suterén + přízemí - Křížová síň + 1. patro - Rytířský sál), které jsou ve správě Magistrátu, aby navrhovaná výstava proběhla v důstojném prostředí odpovídajícím významu akce. Záštitu hl. m. Prahy nad uspořádáním výstavy udělil nositeli projektu (žadateli) dne 21.8.2012 radní pro kulturu, památky, výstavnictví ... Ing. Václav Novotný.

Soustředění tvorby umělců několika generací na jedné společné výstavě a další prezentace v publikaci a televizním dokumentu bude ojedinělou kulturní událostí, která se v tomto rozsahu a navíc ještě za účasti posledních dosud žijících umělců nejstarší generace již stěží znovu uskuteční.
Z nejstarší generace Explosie Mánes (80 a více let) zůstávají dnes mezi námi již pouze 2 kamarádi ak. mal. Jaroslav Blažek, zakladatel spolku a kapitán fotbalového týmu, útočník a střelec fotbalového týmu s největším počtem vstřelených branek za kariéru Karel Vysušil. Nedávno (12/2011) nás opustili ak. mal. Zdeněk Kleindienst a ak. soch. Václav Frydecký. Z naší, tzv. střední, generace (nad 70 let věku) je stále ještě většina kamarádů mezi námi.

Fotbalove_Muzstvo_Explosia_Manes
Vysusil_Frydecky_Klendienst_Blazek
Chystáme publikaci s pracovním názvem „To byla Explosia Mánes“

Přínosy jednotlivých členů nejstarší generace Explosie Mánes byly již zhodnoceny v rámci vydání jejich monografií. Nosným trendem připravované publikace bude závěrečná prezentace a zhodnocení uměleckého a společenského přínosu spolku Explosie Mánes, doplněné příslušnou fotodokumentací děl jednotlivých výtvarníků a sportovních a společenských akcí Explosie Mánes.

Textová část publikace bude jednak dobovým dokumentem – sondou do kultury, tvorby a života pražských umělců, jejich souputníků v poválečné době. Zvýšená pozornost bude věnována období let 1960 - 1998 a konfrontována pohledem (očima) dnešní doby. Jako jedno z nosných témat bude „jak šel čas a co zůstalo“.

Fotbalove_Muzstvo_Explosia_Manes

Textová část:

 • základní informace o jednotlivých členech Explosie Mánes,
 • informace o tvorbě jednotlivých členů Explosie Mánes,
 • historický komentář k prezentované době,
 • společenské aktivity Explosie Mánes a jejích jednotlivých členů,
 • sportovní aktivity Explosie Mánes a jejích jednotlivých členů,
 • vzpomínky a komentáře dosud žijících členů, tj. pohled očima dnešní doby.

Obrazová dokumentace:
 • ukázky z tvorby jednotlivých členů Explosie Mánes (malířů, sochařů a uměleckých fotografů),
 • ukázky ze společenských aktivit,
 • ukázky ze sportovních aktivit.

stacks_image_928DC304-064E-4E51-8545-C67F2A3965E8

Autorské zabezpečení: Okruh publikujících autorů není ještě zcela uzavřen, jeho složení vychází z výše nastíněného obsahu a rozsahu publikace. V textové části bude publikováno hodnocení (pohled) kurátora výstavy doc. Šetlíka, nejstaršího příznivce Explosie Mánes prof. Kouteckého, majitele největší sbírky děl členů Explosie Mánes a propagátora jejich tvorby L. Kleindiensta, historiků umění, kteří se v poslední době účastnili prací na zpracování monografií umělců nejstarší generace Explosie Mánes (Blažek, Vysušil, Ronovský, Frýdecký). Dále budou publikovány vzpomínky jednotlivých dosud žijících členů Explosie Mánes apod. Počet výtisků je nastaven tak, aby byly v dostatečném počtu k dispozici:

 • pro prodej a to především v průběhu výstavy (150 ks),
 • jako pozornost sponzorům a zadavatelům reklamy v publikaci (50 ks),
 • pro potřebu osob a subjektů kulturní sféry, médií apod. (100 ks),
 • pro potřebu uměleckých škol, pražských muzeí, knihoven, literárních a uměleckých klubů propagujících kulturu apod. (200 ks).

stacks_image_CD6AA0BE-23BC-403A-8ED9-F53FD7838098
Chystáme také televizní dokument s pracovním názvem „45 let uměleckého fotbalu“
Televizní dokument ve své podstatné části zpřístupní archivní záznamy, ve kterých jsou zdokumentovány názory a vzpomínky nejvýznačnějších členů spolku na období před a po roce 1968 a další období jejich tvůrčího rozmachu. Explosií Mánes prošly tři generace výtvarníků. Někteří z umělců, příznivců fotbalu nejstarší generace, už nežijí. Na rozdíl od nejmladší generace českých výtvarníků, která vstoupila svou tvorbou už do nové doby a do zcela jiných podmínek konfrontace s publikem a trhem umění, zažila generace kolem Explosie Mánes několik existenciálních zlomů, Pražské jaro, srpen 1968, sedmdesátá a osmdesátá léta, 1989 a velké změny let devadesátých minulého století. Cílem je ukázat, jak tyto události a běh času zasáhl do jejich tvorby a to v rámci divácky přitažlivého dokumentu o fotbalu a umění, odrážející dějinné procesy, které určovaly lidské osudy, tvorbu, ale také amatérský fotbal.

Pro realizaci plánovaného TV dokumentu je přislíbena účast ČT jako koproducenta s tím, že jeho uvedení bude, v návaznosti na termín výstavy, na ČT2.