Karel Vysušil - Malíř a grafik
1926-2014 žil a pracoval v Praze

Narozen 14. listopadu 1926 v Trmicích v rodině Václava a Hermíny Vysušilových,
1942 – 1944 navštěvuje večerní Školu dekorativních umění Jaroslava Masáka ve Vodičkově ulici v Praze, zde se seznamuje s Richardem Fremundem, s nímž později sdílí svůj ateliér na Smíchově,
1945 – 1947 úspěšně skládá zkoušky na Akademii výtvarného umění v Praze, nastupuje do ateliéru prof. Karla Mináře, následně přechází do krajinářské speciálky prof. Otakara Nejedlého, seznamuje se s dalšími generačními druhy Robertem Piesenem a Jitkou Kolínskou, paralelně studuje dějiny umění na Filosofické fakultě UK, k okruhu přátel se řadí budoucí historik umění František Dvořák, 1948 buduje si vlastní ateliér na Smíchově,
1950 seznamuje se s fotografem Josefem Sudkem,
1952 přijat do SČUG Hollar a Asociace volné grafiky,
1953 přijat za člena SČVU, 1954 seznámení se svou životní partnerkou Naďou, rozenou Karasovou (1933),
1954 - 1956 stýká se s členy budoucí skupiny Máj, s nimiž se v roce 1956 zúčastní prvního obrodného vystoupení: Výstavy jedenácti v síni Ars na Václavském náměstí v Praze, 1956 v prosinci se formuje skupina Máj,
1957 v květnu I. výstava skupiny Máj 57 v Obecním domě, Praha, v rámci Skupiny G umělec vystavuje v Divadle Rokoko,
1958 II. výstava skupiny Máj 57 v paláci Dunaj na Národní třídě 8., Praha; III. výstava skupiny Máj, Galerie sztuki nowoczesnej, Varšava, narození syna Martina,
1959 umělec má svoji první samostatnou výstavu v Galerii Hollar, Praha a v zahraničí v Galerii Biberstasse ve Vídni, v Rakousku; založení skupiny G7,
1961 IV. výstavy skupiny Máj v Pardubicích se již Karel Vysušil nezúčastnil, jeho zájmy směřují jinam, ke konci roku také nastává rozpad skupiny,
1962 první účast na prestižní mezinárodní přehlídce Exhibition of Japanan Prints, Tokio, Kjóto, Japonsko - vyznamenán stříbrnou plaketou,
1965 spolu s typografem J. Týfou a malířem Z. Sklenářem zakládá skupinu LG 5 (do níž dále vstoupili J. Králík a J. Novák),
1966 stojí při založení smíchovské Galerie d, která v dalším významně přispěla k prezentaci moderní české výtvarné tvorby,
1969 samostatné zahraniční výstavy v NSR a Švýcarsku,
1970 začátek období normalizace, administrativní zastavení činnosti SČUG Hollar, vzniká tradice schůzek v grafické dílně v Říční ulici na Újezdu;
1972 vystavuje v Baruch Gallery, Chicago, USA,
1977-78 Galerie Butscher pořádá samostatnou putovní výstavu Karla Vysušila po NSR,
1980 výstava NSR, 1981 výstava v Západním Berlíně,
1986 samostatná expozice na přehlídkové výstavě čs. umění v NSR,
1990 výstavy v Mnichově a Düsseldorfu, NSR,
1993 vystavuje v Holandsku, 1997 výstava v Budapešti, Maďarsko,
1998 získává Cenu Franze Kafky, Evropský kruh Franze Kafky,
1997 – 2010 dlouhá řada samostatných výstav v soukromých i veřejných galeriích po celé ČR.