stacks_image_741D24D1-B20D-4E14-A448-A179F0EACCA0
KAREL VYSUŠIL BARVY SVĚTA

Rozsáhlá obrazová publikace s texty Ivo Janouška. Monografie Karla Vysušila
vychází v českém jazyce s anglickým textem na přebalu, anglickým životopisem a dvojjazyčnými popisky k reprodukcím. Obsahuje podrobný životopis, výběr z malířského i grafického díla a v neposlední řadě autorských koláží. Doplněno řadou dosud nezveřejněných fotografií a dokumentů.196 stran, 22,5 × 29 cm, rok vydání: 2011

Kniha vznikla za přispění sponzorů :
Pražská plynárenská a.s. a Roche s.r.o.
Texty: © Ivo Janoušek
Reprodukce: ©
Jaroslav Kučera
Grafická úprava: Zdeněk Ziegler
Anglický překlad: Petr Hummel
Redakční úprava
: Renata Roubíčková Nakladatel: Gallery
Tisk: Protisk, s.r.o.
stacks_image_E37167DC-25CE-4ACE-B40B-D92AEC355850
VYSUŠIL GRAFICKÉ PODOBIZNY

Ucelený přehled celoživotního portrétního díla je nejen dokumentem doby, zachycujícím převážně známé osobnosti, ale i důkazem o talentu a uměleckém nadání. Vysušilovy portréty jsou výmluvné, charakteristické, vystihují nejen podobu modelů, ale i jejich nálady a většinou zaznamenávají i jejich povahové a charakterové vlastnosti. Čím toho dociluje, kde hledat tajemství jeho úspěchu? Odpověď je jednoduchá: Karel Vysušil si vybíral modely nahodile sám a měl vysloveně potřebu je kreslit. Pracoval s radostí, pro potěšení a rychle, takže portrétovaný neměl čas si připravit „masku“ ztrnulosti ani přetvářky. Tato kniha zachycuje jednu uzavřenou etapu tvorby umělce, který se svým celým dílem významně zapsal do dějin české grafiky i malby a dokázal, že i v dnešní době má dobrý protrét svou cenu a hodnotu. (úryvky z textu Karla Žižkovského)

Grafická úprava a sazba: Martin Balcar
Texty: © Ivo Janoušek, Karel Žižkovský, Jitka Kybalová
Reprodukce: © Jaroslav Kučera
Lito a tisk Art D-Grafický atelier Černý
stacks_image_06F3B520-9FAA-4495-952C-1ACB0C9B3943
VYSUŠIL - Výběr výtvarných děl z let 1957 až 2008

Každý ateliér má svoje osobité kouzlo, svoji atmosféru. Znovu jsem v ateliéru Karla Vysušila, tentokrát v Podolí. Zelená zahrada nakukuje do prosklené stěny, afričtí bojovníci střeží tajemství ateliéru, obrazy jsou svědectvím desítiletí, grafické listy září svými barvami, barvy voní, a obraz, obraz inspirovaný studiem podkladů pro Karlovu cestu do světa amerických předků v Mexiku Mundo MAJA nám tiše šeptá: „hledejte kouzlo barev, hledejte štěstí v kráse, hledejte radost, pokoj a mír:“ Hledejte, vážení diváci, hledejte a obdivujte umění, které Karel Vysušil vytvořil pro náročné diváky! (úryvky z textu Dr. Karla Žižkovského)

Grafická úprava a obálka: Ladislav Vorba + autor
Fotografie: ©
Jaroslav Kučera, Roman Maleček + autor
Texty: © Dr. František Dvořák, Dr. Lubomír Voleník, Dr. Karel Žižkovský
Lito a tisk
Art D-Grafický atelier Černý
stacks_image_3ACB8E0E-1210-4260-818E-D9555DCC2C73
Lubomír Voleník: Mystérium náhody všedního dne, 2007.

Vzpomínky bývalého prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a milovníka umění na setkání s řadou významných českých výtvarníků. Členská prémie za rok 2005/06 s předmluvou Magdy Vašáryové a barevnou suchou jehlou Josefa Jíry. Libreto, přebal a typografie Martin Dyrynk. Grafické přílohy Jaroslav Klápště, Vladimír Komárek, Oldřich Kulhánek, Antonín Střížek, Karel Šafář a Karel Vysušil. Odpovědný redaktor Miloslav Kopecký, redakce Petr Kábrt a Petr Ladman. Tisk grafik z originálních desek (dřevoryt, lept, serigrafie a litografie) Jan Martinec, Kostelec nad Orlicí, Petr Kábrt, Lomnice nad Popelkou, Antonín Komárek a Tomáš Svoboda, Praha na fancouzském bavlněném přírodním cream papíru Balet. Sazba a zlom z písma PC garamond Týfa a skript Splendit Quartett (Štorm-Střešovice) Michaela Hrabová a Peter Bášti v pražském MD ateliéru grafického designu. Dvoubarevným ofsetem vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. 650 ručně signovaných výtisků na Supersnowbright papíru v lepené japonské vazbě. Vydání první. 280×160 mm, 70 s.

Lubomír Voleník, dlouholetý prezident Nejvyššího kontrolního úřadu a člen SČB, měl hluboký vztah k hudbě, výtvarnému umění a knižní kultuře. Kniha je příjemným vyprávěním o setkání se řadou významných českých výtvarníků (Ladislav Čepelák, František Hodonský, Josef Jíra, Jaroslav Klápště, Vladimír Komárek, Oldřich Kulhánek, Petr Kvíčala, Miloslav Moucha, Ivan Ouhel, Michal Ranný, Antonín Střížek, Karel Šafář, Adriena Šimotová, Petr Šmaha, Jitka Válová, Květa Válová, Karel Vysušil, Jindřich Zeithamml). Vzpomínky jsou doplněny autorovým curriculum vitae, krátkou biografií umělců a předmluvou Magdy Vašáryové.